Alev alev tepeler sanki koptu kıyamet,
Boğaz‘da bir kavga var bir destanlık alamet,
Bir yanda işgal hırsı diğer yanda hürriyet

Arzusuyla yananlar kopardılar velvele,
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

Çok nazlıdır şu Boğaz, can damarı vatanın,
Ordular kapışınca durduğu yer zamanın,
Haddi hesabı yoktur şehit düşüp yatanın

Kan döküldü çimene mermiler yüktür kola,
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

Yer götürmez ordular yüklendiler Boğaz‘a
Ferman okuduk ferman saldıran İngiliz‘e
Allah Allah! diyerek cümle döktük denize

Anzak, Fransız gelsinler kim varsa gelsin hele!
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

Bize ilahi nişan vücuttaki her yara,
Başlıya baş eğdirdik süngüyle sere sere,
Döktük denize koştuk al bayrakla zafere

O aşkı anlatamaz bin kez söylesek bile
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

O merhamet ummanı, o yiğitlik heykeli,
Bir elinde düşmanda sarar yarayı eli,
Mehmetçiğin göğsünde açmış kırmızı gülü

Verme Boğaz‘ı verme vatanı yaban ele!
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

Zırhlılar çelik kale, ateş saçar her yana,
Gürleyen toplar yeri göğü katar dumana,
Kalleş düşman göz dikmiş can evinden vatana

Kopmakta boran kopar yeryüzünde zelzele,
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

Çıktık siperden kurşun yağmur gibi yağarken,
Allah Allah! diyerek saldırdık gün doğarken,
Ne muhteşemdi Mehmetçik İngiliz‘i boğarken

Görkemli Türkü gören düşmanlar geldi yola,
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

İşte evlat tarihin şanla, şerefle dolu,
Her evde vardır şehit ya da bir gazi oğlu,
Bir yanda Çanakkale, bir yanda Gelibolu

Nasip etti Yaradan bülbül kavuştu güle
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

Bir yanda Hindu, Anzak, Zenci gelmiş uzaktan,
Bir yanda ayrı düşmüş nişanlıdan, ocaktan,
Bir yanda Kanlıdere al renk almış bayraktan

Çeyrek milyon şehidin kanı karıştı sele
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

Bu Boğaz Türkün Vatan diyerek coştuğu yerdir
Gemilerin kalbine ateş düştüğü yerdir
Öl emriyle Mehmedin candan koştuğu yerdir

Kaldırdı Mehmet Çavuş mermiyi aldı bele
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

Onsekiz Martta kalpten şahlandık, zafer gördük
Süngü takıp düşmanı toptan denize sürdük
Dağlar gibi yan yana vücuttan duvar ördük

Ressam Halil bu destan sığmaz cihanda dile
Türkün kanla yazdığı destandır Çanakkale.

Halil GÜLEL
Düsseldorf / 26.02.2000